document.write("
Greek name-day we celebrate
today
Sat Jan 20, 18

Evthymios, Thymios, Efthimios, Thimios, Euthymius, Efthemeos, Thyrsi, Favianos
tomorrow
Sun Jan 21, 18

Agne, Agni, Agnes, Efgenios, Eugenios, Evyenous, Evyeni, Ćugine, Maximos, Massimos, Neofytos, Patroklos
www.namedays.gr
")