document.write("
Greek name-day we celebrate
today
Fri Jan 19, 18

Efrasia, Makarios
tomorrow
Sat Jan 20, 18

Evthymios, Thymios, Efthimios, Thimios, Euthymius, Efthemeos, Thyrsi, Favianos
day after tomorrow
Sun Jan 21, 18

Agne, Agni, Agnes, Efgenios, Eugenios, Evyenous, Evyeni, Ćugine, Maximos, Massimos, Neofytos, Patroklos
www.namedays.gr
")